کمترین: 
435000
بیشترین: 
442000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
442000
زمان: 
12/1 02:00
قیمت ربع سکه امروز 1 اسفند 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 442000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:12","price":437000},{"date":"1396/12/01 01:12","price":442000},{"date":"1396/12/01 01:48","price":435000},{"date":"1396/12/01 01:54","price":437000},{"date":"1396/12/01 02:00","price":442000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398