کمترین: 
736000
بیشترین: 
738000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
738000
زمان: 
12/1 01:54
قیمت نیم سکه امروز 1 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 738000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:12","price":736500},{"date":"1396/12/01 01:12","price":738000},{"date":"1396/12/01 01:48","price":736000},{"date":"1396/12/01 01:54","price":738000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398