کمترین: 
1460000
بیشترین: 
1469500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1460000
زمان: 
12/1 02:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 1 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 1460000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:12","price":1469500},{"date":"1396/12/01 01:12","price":1460000},{"date":"1396/12/01 01:48","price":1465000},{"date":"1396/12/01 01:54","price":1467000},{"date":"1396/12/01 02:00","price":1460000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398