کمترین: 
2825
بیشترین: 
2870
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2825
زمان: 
12/1 01:10
قیمت منات آذربایجان امروز 1 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 اسفند 1396 , 2825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:10","price":2870},{"date":"1396/12/01 01:10","price":2825}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398