کمترین: 
591
بیشترین: 
605
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
591
زمان: 
12/1 01:10
قیمت کرون نروژ امروز 1 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 591 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:10","price":605},{"date":"1396/12/01 01:10","price":591}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398