کمترین: 
1263
بیشترین: 
1285
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1263
زمان: 
12/1 01:10
قیمت ریال عربستان امروز 1 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 اسفند 1396 , 1263 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:10","price":1285},{"date":"1396/12/01 01:10","price":1263}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398