کمترین: 
580
بیشترین: 
590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
580
زمان: 
12/1 10:50
قیمت کرون سوئد امروز 1 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 اسفند 1396 , 580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:10","price":585},{"date":"1396/12/01 01:10","price":580},{"date":"1396/12/01 10:40","price":590},{"date":"1396/12/01 10:50","price":580}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398