کمترین: 
1305
بیشترین: 
1327
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1305
زمان: 
12/1 01:10
قیمت درهم امارات امروز 1 اسفند 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 1305 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:10","price":1327},{"date":"1396/12/01 01:10","price":1305}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398