کمترین: 
620500
بیشترین: 
631200
قیمت تقلبی: 
620500
زمان: 
12/1 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 1 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 620500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:10","price":631200},{"date":"1396/12/01 01:10","price":625700},{"date":"1396/12/01 01:45","price":631200},{"date":"1396/12/01 01:50","price":625700},{"date":"1396/12/01 23:15","price":623400},{"date":"1396/12/01 23:20","price":623500},{"date":"1396/12/01 23:55","price":620500}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398