کمترین: 
6770
بیشترین: 
6827
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6770
زمان: 
12/1 01:10
قیمت پوند امروز 1 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 1 اسفند 1396 , 6770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:10","price":6827},{"date":"1396/12/01 01:10","price":6770}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398