کمترین: 
192078
بیشترین: 
194140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
192447
زمان: 
12/1 01:50
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 1 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 1 اسفند 1396 , 192447 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:10","price":194140},{"date":"1396/12/01 01:10","price":192447},{"date":"1396/12/01 01:45","price":192078},{"date":"1396/12/01 01:50","price":192447}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398