کمترین: 
5717
بیشترین: 
5719
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5719
زمان: 
12/1 01:10
قیمت یورو امروز 1 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 1 اسفند 1396 , 5719 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:10","price":5717},{"date":"1396/12/01 01:10","price":5719}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399