کمترین: 
623000
بیشترین: 
629700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625100
زمان: 
12/1 01:50
قیمت مثقال طلا امروز 1 اسفند 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 1 اسفند 1396 , 625100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:10","price":629700},{"date":"1396/12/01 01:10","price":625100},{"date":"1396/12/01 01:45","price":623000},{"date":"1396/12/01 01:50","price":625100}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398