کمترین: 
4609
بیشترین: 
4613.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4613.6
زمان: 
12/1 01:10
قیمت یورو امروز 1 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 1 اسفند 1396 , 4613.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:10","price":4609},{"date":"1396/12/01 00:20","price":4609},{"date":"1396/12/01 01:10","price":4613.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398