کمترین: 
4575
بیشترین: 
4609
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4575
زمان: 
12/1 01:10
قیمت دلار امروز 1 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 1 اسفند 1396 , 4575 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:10","price":4609},{"date":"1396/12/01 01:10","price":4575}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398