کمترین: 
3713
بیشترین: 
3715
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3715
زمان: 
12/1 01:10
قیمت دلار امروز 1 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 1 اسفند 1396 , 3715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:10","price":3713},{"date":"1396/12/01 01:10","price":3715}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398