پیغام خطا

Notice: Undefined index: und در den_schema_preprocess_page() (خط 79 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/modules/den_schema/den_schema.module).

نیسان ایکس-تریل 2018

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/12/01 12:00","price":315000000},{"date":"1397/02/06 00:00","price":344000000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":349000000},{"date":"1397/05/01 00:00","price":535000000},{"date":"1397/05/08 00:00","price":530000000},{"date":"1397/05/10 00:00","price":555000000},{"date":"1397/05/16 12:00","price":510000000},{"date":"1397/05/29 00:00","price":545000000},{"date":"1397/06/07 12:00","price":560000000},{"date":"1397/06/08 00:00","price":565000000},{"date":"1397/06/15 00:00","price":590000000},{"date":"1397/06/27 12:00","price":565000000},{"date":"1397/07/10 00:00","price":590000000},{"date":"1397/07/11 12:00","price":570000000},{"date":"1397/07/14 14:06","price":590000000},{"date":"1397/07/16 12:00","price":570000000},{"date":"1397/07/20 00:00","price":575000000},{"date":"1397/07/28 00:00","price":570000000},{"date":"1397/08/02 12:00","price":575000000},{"date":"1397/08/04 00:00","price":580000000},{"date":"1397/08/25 00:00","price":565000000},{"date":"1397/09/02 00:00","price":560000000},{"date":"1397/09/15 00:00","price":550000000},{"date":"1397/09/22 00:00","price":560000000},{"date":"1397/10/10 00:00","price":575000000},{"date":"1397/10/19 00:00","price":550000000},{"date":"1397/11/08 00:00","price":560000000},{"date":"1397/11/10 00:00","price":570000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":620000000},{"date":"1397/12/06 00:00","price":740000000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398