کمترین: 
942
بیشترین: 
972
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
945
زمان: 
12/1 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 1 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:00","price":952},{"date":"1396/12/01 00:30","price":952.5},{"date":"1396/12/01 01:00","price":951.88},{"date":"1396/12/01 01:30","price":945.04},{"date":"1396/12/01 02:00","price":942},{"date":"1396/12/01 05:00","price":953.69},{"date":"1396/12/01 06:00","price":947.82},{"date":"1396/12/01 08:00","price":963.09},{"date":"1396/12/01 08:30","price":960},{"date":"1396/12/01 11:00","price":968},{"date":"1396/12/01 11:30","price":972},{"date":"1396/12/01 12:00","price":965},{"date":"1396/12/01 12:30","price":956},{"date":"1396/12/01 13:00","price":956.01},{"date":"1396/12/01 13:30","price":948.2},{"date":"1396/12/01 14:00","price":957.5},{"date":"1396/12/01 14:30","price":953.88},{"date":"1396/12/01 15:00","price":956.5},{"date":"1396/12/01 15:30","price":958},{"date":"1396/12/01 16:00","price":954},{"date":"1396/12/01 16:30","price":958},{"date":"1396/12/01 17:00","price":960},{"date":"1396/12/01 17:30","price":959.02},{"date":"1396/12/01 18:00","price":962},{"date":"1396/12/01 18:30","price":957.92},{"date":"1396/12/01 20:00","price":958.4},{"date":"1396/12/01 23:00","price":946},{"date":"1396/12/01 23:30","price":945}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398