کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11612
زمان: 
12/1 23:30
قیمت بیت کوین امروز 1 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 1 اسفند 1396 , 11612 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:00","price":11155},{"date":"1396/12/01 00:30","price":11108},{"date":"1396/12/01 01:00","price":11155},{"date":"1396/12/01 01:30","price":11024},{"date":"1396/12/01 02:00","price":11139},{"date":"1396/12/01 05:00","price":},{"date":"1396/12/01 05:30","price":11489},{"date":"1396/12/01 06:00","price":11494},{"date":"1396/12/01 08:00","price":11420},{"date":"1396/12/01 08:30","price":11482},{"date":"1396/12/01 09:00","price":11412},{"date":"1396/12/01 11:00","price":11513},{"date":"1396/12/01 11:30","price":11553},{"date":"1396/12/01 12:00","price":11561},{"date":"1396/12/01 12:30","price":11437},{"date":"1396/12/01 13:00","price":11353},{"date":"1396/12/01 13:30","price":11217},{"date":"1396/12/01 14:00","price":11331},{"date":"1396/12/01 14:30","price":11341},{"date":"1396/12/01 15:00","price":11392},{"date":"1396/12/01 15:30","price":11310},{"date":"1396/12/01 16:00","price":11402},{"date":"1396/12/01 16:30","price":11460},{"date":"1396/12/01 17:00","price":11452},{"date":"1396/12/01 17:30","price":11511},{"date":"1396/12/01 18:00","price":11569},{"date":"1396/12/01 18:30","price":11535},{"date":"1396/12/01 20:00","price":11623},{"date":"1396/12/01 23:00","price":11668},{"date":"1396/12/01 23:30","price":11612}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398