کمترین: 
1268
بیشترین: 
1268
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1268
زمان: 
11/30 16:30
قیمت ریال قطر امروز 30 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 30 بهمن 1396 , 1268 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 16:30","price":1268}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398