کمترین: 
2825
بیشترین: 
2825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2825
زمان: 
11/30 12:40
قیمت منات آذربایجان امروز 30 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 بهمن 1396 , 2825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 12:40","price":2825}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398