کمترین: 
1263
بیشترین: 
1273
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1263
زمان: 
11/30 16:30
قیمت ریال عربستان امروز 30 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 بهمن 1396 , 1263 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 12:40","price":1273},{"date":"1396/11/30 16:30","price":1263}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398