کمترین: 
89
بیشترین: 
89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
89
زمان: 
11/30 12:00
قیمت روبل روسیه امروز 30 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 12:00","price":89}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399