کمترین: 
736000
بیشترین: 
738000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
738000
زمان: 
11/30 16:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 30 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 738000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 11:54","price":738000},{"date":"1396/11/30 15:24","price":737000},{"date":"1396/11/30 16:00","price":736000},{"date":"1396/11/30 16:06","price":737500},{"date":"1396/11/30 16:54","price":738000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398