کمترین: 
3570
بیشترین: 
3570
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3570
زمان: 
11/30 11:50
قیمت دلار نیوزیلند امروز 30 بهمن 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 30 بهمن 1396 , 3570 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 11:50","price":3570}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398