کمترین: 
295000
بیشترین: 
296000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
295000
زمان: 
11/30 11:48
قیمت سکه گرمی امروز 30 بهمن 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 295000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 11:42","price":296000},{"date":"1396/11/30 11:48","price":295000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398