کمترین: 
580
بیشترین: 
592
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
580
زمان: 
11/30 12:50
قیمت کرون سوئد امروز 30 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 بهمن 1396 , 580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 11:10","price":592},{"date":"1396/11/30 11:20","price":590},{"date":"1396/11/30 12:50","price":580}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398