کمترین: 
5080
بیشترین: 
5340
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5080
زمان: 
11/30 14:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 5080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 11:10","price":5140},{"date":"1396/11/30 11:20","price":5095},{"date":"1396/11/30 13:00","price":5340},{"date":"1396/11/30 13:10","price":5150},{"date":"1396/11/30 13:20","price":5120},{"date":"1396/11/30 14:00","price":5080}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398