کمترین: 
4567
بیشترین: 
4606
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4575
زمان: 
11/30 14:30
قیمت دلار امروز 30 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 30 بهمن 1396 , 4575 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 11:10","price":4606},{"date":"1396/11/30 11:20","price":4597},{"date":"1396/11/30 11:40","price":4591},{"date":"1396/11/30 12:00","price":4586},{"date":"1396/11/30 12:20","price":4585},{"date":"1396/11/30 12:30","price":4584},{"date":"1396/11/30 12:50","price":4576},{"date":"1396/11/30 13:00","price":4568},{"date":"1396/11/30 13:10","price":4567},{"date":"1396/11/30 14:30","price":4575}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398