کمترین: 
1347
بیشترین: 
1352
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1347
زمان: 
11/30 12:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 30 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 1347 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 11:00","price":1352},{"date":"1396/11/30 11:20","price":1351},{"date":"1396/11/30 11:50","price":1348},{"date":"1396/11/30 12:30","price":1347}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398