کمترین: 
591
بیشترین: 
595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
591
زمان: 
11/30 11:10
قیمت کرون نروژ امروز 30 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 591 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 11:00","price":595},{"date":"1396/11/30 11:10","price":591}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398