کمترین: 
3897
بیشترین: 
3937
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3897
زمان: 
11/30 12:40
قیمت دلار کانادا امروز 30 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 بهمن 1396 , 3897 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 11:00","price":3937},{"date":"1396/11/30 11:10","price":3907},{"date":"1396/11/30 12:40","price":3897}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398