کمترین: 
758
بیشترین: 
758
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
758
زمان: 
11/30 11:00
قیمت یوان چین امروز 30 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 بهمن 1396 , 758 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 11:00","price":758}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398