کمترین: 
1302
بیشترین: 
1317
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1302
زمان: 
11/30 14:00
قیمت لیر ترکیه امروز 30 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 1302 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 11:00","price":1317},{"date":"1396/11/30 11:10","price":1311},{"date":"1396/11/30 11:40","price":1309},{"date":"1396/11/30 12:40","price":1304},{"date":"1396/11/30 14:00","price":1302}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398