کمترین: 
98148.5
بیشترین: 
98313.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98148.5
زمان: 
11/30 13:50
قیمت شاخص بورس امروز 30 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 98148.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 10:50","price":98313.5},{"date":"1396/11/30 11:00","price":98309.7},{"date":"1396/11/30 11:10","price":98291.7},{"date":"1396/11/30 11:20","price":98260.6},{"date":"1396/11/30 13:50","price":98148.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398