کمترین: 
435000
بیشترین: 
444000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
442000
زمان: 
11/30 17:12
قیمت ربع سکه امروز 30 بهمن 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 442000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 10:42","price":435000},{"date":"1396/11/30 11:42","price":437000},{"date":"1396/11/30 11:48","price":439000},{"date":"1396/11/30 11:54","price":437000},{"date":"1396/11/30 12:00","price":437500},{"date":"1396/11/30 12:18","price":442000},{"date":"1396/11/30 12:36","price":444000},{"date":"1396/11/30 17:12","price":442000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399