کمترین: 
734000
بیشترین: 
738000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
738000
زمان: 
11/30 17:36
قیمت نیم سکه امروز 30 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 738000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 10:42","price":736000},{"date":"1396/11/30 15:24","price":734000},{"date":"1396/11/30 16:06","price":737000},{"date":"1396/11/30 17:36","price":738000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398