کمترین: 
1483500
بیشترین: 
1501500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1486250
زمان: 
11/30 18:24
قیمت سکه امامی امروز 30 بهمن 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 1486250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 10:36","price":1501500},{"date":"1396/11/30 10:42","price":1500000},{"date":"1396/11/30 11:42","price":1501000},{"date":"1396/11/30 12:30","price":1483500},{"date":"1396/11/30 12:36","price":1489000},{"date":"1396/11/30 12:48","price":1490000},{"date":"1396/11/30 13:36","price":1490500},{"date":"1396/11/30 14:36","price":1498500},{"date":"1396/11/30 14:42","price":1495500},{"date":"1396/11/30 15:00","price":1490500},{"date":"1396/11/30 17:36","price":1487800},{"date":"1396/11/30 18:12","price":1488250},{"date":"1396/11/30 18:24","price":1486250}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398