کمترین: 
12467
بیشترین: 
12728
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12634
زمان: 
11/30 12:50
قیمت دینار بحرین امروز 30 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 بهمن 1396 , 12634 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 10:10","price":12728},{"date":"1396/11/30 11:00","price":12479},{"date":"1396/11/30 11:10","price":12470},{"date":"1396/11/30 12:00","price":12467},{"date":"1396/11/30 12:10","price":12638},{"date":"1396/11/30 12:50","price":12634}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398