کمترین: 
1461500
بیشترین: 
1471500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1461500
زمان: 
11/30 16:12
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 30 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 30 بهمن 1396 , 1461500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 10:06","price":1469000},{"date":"1396/11/30 12:36","price":1471500},{"date":"1396/11/30 16:00","price":1467500},{"date":"1396/11/30 16:06","price":1462500},{"date":"1396/11/30 16:12","price":1461500}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398