کمترین: 
1460000
بیشترین: 
1470000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1460000
زمان: 
11/30 16:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 30 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 1460000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 10:06","price":1467000},{"date":"1396/11/30 10:42","price":1465000},{"date":"1396/11/30 11:42","price":1467000},{"date":"1396/11/30 12:36","price":1470000},{"date":"1396/11/30 16:06","price":1460000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398