کمترین: 
2185.3
بیشترین: 
2185.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2185.3
زمان: 
11/30 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 30 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 بهمن 1396 , 2185.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":2185.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398