کمترین: 
65.9
بیشترین: 
65.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.9
زمان: 
11/30 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 30 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 65.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":65.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398