کمترین: 
955.5
بیشترین: 
955.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
955.5
زمان: 
11/30 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 30 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 955.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":955.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399