کمترین: 
2831.9
بیشترین: 
2831.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2831.9
زمان: 
11/30 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 بهمن 1396 , 2831.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":2831.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398