کمترین: 
3359.9
بیشترین: 
3359.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3359.9
زمان: 
11/30 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 30 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 30 بهمن 1396 , 3359.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":3359.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398