کمترین: 
313.6
بیشترین: 
313.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
313.6
زمان: 
11/30 09:10
قیمت دینار عراق امروز 30 بهمن 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 313.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":313.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398