کمترین: 
9662.2
بیشترین: 
9662.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9662.2
زمان: 
11/30 09:10
قیمت ریال عمان امروز 30 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 بهمن 1396 , 9662.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":9662.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1399