کمترین: 
1020.7
بیشترین: 
1020.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1020.7
زمان: 
11/30 09:10
قیمت ریال قطر امروز 30 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 30 بهمن 1396 , 1020.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":1020.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398