کمترین: 
990.7
بیشترین: 
990.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
990.7
زمان: 
11/30 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 30 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 بهمن 1396 , 990.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":990.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398